КВАРТА Софт ЕООД
ул. Калоян 13
Велико Търново 5000
тел.: 062 623632
info@tmcbg.com
Партньори

Доставянето на TMC услуга означава поставянето на всички елементи от веригата на място. Задачата включва създаване на специална карта за TMC, осигуряване че приемниците са оборудвани с необходимия софтуер, и създаване на връзки с източници на трафик информация в реално време. Услугата изисква още и създаването на сервизен център за валидиране,интегриране и кодиране на трафик информацията, предаването на информацията за излъчване и най-накрая излъчването на TMC съобщението.

За да постигнем тази сложна задача, участват следните фирми :

Новини

21.10.2010
Първи тестове на приемане на TMC от Garmin България.
More...